מְאַמֵן

חולם לרכוב במאמן, מציין המשך הפסדים ודיכאונות בעסקים. נהיגה כזו מרמזת על הסרת שינויים או עסק.