קוקדה

חלום זה מציין כי אויבים יביאו נגדך חליפות הרות אסון. היזהרו מתארים.