קוקטייל

בחלום לשתות קוקטייל, מייצג שאתה תוליך שולל את חבריך באשר לנטיותיך וליהנות מחברותם של גברים ונשים מהירים תוך התחזות לסטודנט רציני ואוהב בית משובץ. עבור אישה החלום על קוקטייל הוא דעיכה של חיים מהירים והתעלמות מכללים מוסריים וקבועים.