פקודה

חולם להיות מצווה, מציין שאתה יהיה מושפל בדרך כלשהי על ידי מקורביך בגין בוז שהראו הממונים עליך. כשאתה חולם לתת פקודה, יינתן לך איזה כבוד. אם זה נעשה בצורה רודנית או רועשת יבואו אכזבות.