מִצוָה

חולמת לקבל פקודות, מנבאת שתושפע באופן לא מושכל מאנשים בעלי רצון חזק יותר משלך. לקרוא או לשמוע את עשרת הדיברות הנקראות, מציין כי תיפול לטעויות שמהן בקושי תימלט, אפילו עם עצות של חברים של שיפוט חכם ולא מטעה.