מִסְחָר

לחלום שאתה עוסק במסחר, מציין שתתמודד עם ההזדמנויות שלך בחוכמה וביתרון. לחלום על כישלונות ותפיסות קודרות במעגלים מסחריים, מציין צרות ואיום מאיים בכישלון בחיי העסקים האמיתיים.