הַלחָנָה

לראות בחלומותיך מקל מלחין, מנבא כי בעיות קשות יחשפו את עצמן, ואתה תהיה בבעיה גדולה לפגוש אותן.