חולם שאתה מושא לקנוניה, מנבא שתעשה מהלך לא נכון בהכוונת ענייניך.