מַצְפּוּן

לחלום שהמצפון שלך מרפה אותך על כך שאתה שולל מישהו, מציין שאתה מתפתה לבצע עוול וצריך להיות כל הזמן על המשמר שלך. לחלום על מצפון שקט, מציין שתעמוד במוניטין רב.