נְחוֹשֶׁת

חולם על נחושת, מציין דיכוי מאלה שמעליכם בתחנה.