קופרסות

לחלום על נחושת, מנבא עוול שלא בכוונה יעשה לך שיהיה מצער ויגרום לך לאובדן.