צלחת נחושת

צלחת נחושת שנראית בחלום, היא אזהרה מפני דעות סותרות הגורמות לאומללות בין בני אותו בית.