הַכתָרָה

חולם על הכתרה, מנבא שתיהנו מהכרות וחברות עם אנשים בולטים. כדי שאישה צעירה תשתתף בהכתרה, מנבא שהיא תגיע לטובת מפתיע כלשהי עם אישים מכובדים. אך אם ההכתרה מציגה חוסר קוהרנטיות בלתי נעים בחלומותיה, היא עשויה לצפות למצבים לא מספקים הצומחים מתוך הנאה צפויה.