חוֹלֵץ

לחלום לראות חולץ פקקים, מצביע על מוח לא מסופק, והחולם צריך לשים לב לכך כאזהרה לריסון רצונותיו, שכן סביר להניח שהם נמצאים בשטח מסוכן. לחלום לשבור חולץ פקקים בזמן השימוש בו, מעיד על הסביבה המסוכנת החולמת, ועליו להשתמש בכוח הרצון לנטוש נטיות לא בריאות.