מֶמֶר

לחלום כי ייסור מטיל עליך יד כבדה וקורא את האנרגיה שלך לעצירה, מנבא שאסון כלשהו בוודאי מתקרב אליך. לראות אחרים פגועים, מנבא שתהיו מוקפים בתחלואים רבים ואומללות.