סַפָּה

לחלום על שכיבה על ספה, עולה כי יתקיימו תקוות שווא. עליכם להיות ערניים לכל שינוי בענייניכם, כי רק בדרך זו יתממשו תקוותיכם.