יועצת

כשאתה חולם על יועץ, סביר להניח שאתה בעל יכולת מסוימת בעצמך, ובדרך כלל תעדיף את שיקול דעתך על פני אחרים. הישמר בעת ביצוע רעיונותיך לזכות.