אַשׁרַאי

לחלום לבקש אשראי, מציין שיש לך סיבה לדאגה, אם כי לפעמים אתה נוטה לחשוב שהדברים נראים בהירים. לזכות אחר, מזהיר אותך להיזהר בענייניך, מכיוון שאתה צפוי לסמוך על מי שבסופו של דבר יעבוד לך רע.