הנחל

חולם על נחל, מציין חוויות חדשות ונסיעות קצרות. אם זה עולה על גדותיו, יהיו לך צרות חדות, אך תקופה קצרה. אם הוא יבש, תחוש אכזבה מצדך, ותראה אחר משיג את הדברים שסקרנת לאבטח.