לִשְׂרוֹף

לחלום לראות גופות שורפו, מציין אויבים, יפחית את השפעתך במעגלים עסקיים. לחשוב שאתה נשרף, מעיד על כישלון מובהק בארגונים, אם אכפת לך מלבד שיקול דעתך בניהולם.