קרִיקֶט

לשמוע צרצר בחלום, מעיד על חדשות עגומות ואולי על מותו של חבר רחוק כלשהו. לראות אותם, מעיד על מאבקים קשים בעוני.