נָכֶה

לחלום על מושחת ונכה, מציין רעב ומצוקה בקרב העניים, ואתה צריך להיות מוכן לתרום לחנות שלהם. זה גם מעיד על טשטוש זמני בסחר.