צְלָב

לראות צלב בחלום, זו אזהרת מצוקה שמתקרבת, שתערב אחרים לצד עצמך. לנשק אחד, מנבא שהצרות יתקבלו על ידך בהתפטרות. כדי שאישה צעירה תהיה בעלת כזה, מנבא שהיא תשמור על צניעות וחסד בגירושה, וכך תזכה באהבת הזולת ותיטיב את מזלה.