קרום

לחלום על קרום לחם, מציין חוסר יכולת, ואיים על סבל באמצעות רשלנות בתפקידים שנקבעו.