קביים

לחלום שאתה הולך על קביים, מציין שאתה תלוי במידה רבה באחרים לצורך התמיכה וההתקדמות שלך. לראות אחרים על קביים, מציין תוצאות לא מספקות מעמל.