אָרוֹן

לראות ארון בחלום שלך, הוא משמעותי של הנאה ונוחות, או פנאי ומצוקה, לפי שהארון נקי ומלא בכלים נוצצים, או ריק ומלוכלך. ראה בטוח.