צְמַרמוֹרֶת

לפעמים מצב חולני של החולם משתמע מחלום זה. לחלום שאתה רועד מסבך, מסמל שתסבול מהפרעה גופנית כלשהי וכי דעות משתנות בענייניך עשויות להביא אותך לגבולות ההשתטחות. לראות אחרים מושפעים מכך, מציין כי תעלב אנשים על ידי האדישות העליונה שלך להשפעות של אחרים.