תאריכים

חולמים לראות אותם על עצי ההורים שלהם, מסמל שגשוג ואיחוד מאושר | אלא שאוכלים אותם כמו שהוכנו למסחר, הם סימני רצון ומצוקה.