יְוֹם

חולם על היום, מציין שיפור במצבך ואסוציאציות נעימות. יום קודר או מעונן, מנבא אובדן והצלחה לא טובה במפעלים חדשים.