שחר

לצפות ביום נשבר בחלום, מבשר התחייבויות מוצלחות, אלא אם כן הסצנה אינה ברורה ומוזרה | אז זה עשוי לרמוז על אכזבה כאשר הצלחה בעסקים או אהבה נראים מובטחים.