בַּהַט

חולם על אלבסט, מנבא הצלחה בנישואין ובכל העניינים הלגיטימיים. לשבור דמות או כלי של אלבסט, מציין צער וחרטה. כדי שאישה צעירה תאבד קופסת אלבסט המכילה קטורת, מסמל שהיא תאבד את אהובה או רכושה בגלל חוסר זהירות של המוניטין שלה.