לְעַכֵּב

להתעכב בחלום, מזהיר אותך מהתכנון של אויבים כדי למנוע את התקדמותך.