דרש

לחלום שדרישה לצדקה תגיע אליך, מציין שאתה ממוקם במצבים מביכים, אך על ידי ההתמדה שלך תחזיר את מצבך הטוב באופן מלא. אם הדרישה אינה צודקת, תהפוך למובילה במקצועך. אם מאהב יפקד עליך לרעה, מרמז על הקלות שלו או עליה.