יאוש

להיות בייאוש בחלומות, מציין שיהיו לך תלאות רבות ואכזריות בעולם העבודה. לראות אחרים בייאוש, מנבא מצוקה ומצב אומלל של קרוב משפחה או חבר כלשהו.