נֵזֶר

חולם על דיאמה, מציין שכבוד כלשהו יוענק לך לקבלה.