מַחֲלוֹקֶת

לחלום על קיום סכסוכים על זוטות, מעיד על בריאות לקויה ועל חוסר הוגנות בשיפוט אחרים. לחלום על מחלוקת עם אנשים מלומדים, מראה שיש לך יכולת סמויה כלשהי, אבל קצת איטית בפיתוח זה.