פֶּלֶך

לחלום על סטראף, מציין חסכנות, עם סביבה נעימה. זה גם מסמל שרוח דבקות תטופח על ידך.