מִסְבָּאָה

החולם של בית אייל צריך להיות זהיר מאוד בענייניו. אויבים צופים בו.