דיבידנד

חולמים על דיבידנדים, מגדילים ספקולציות מוצלחות או יבול משגשג. להיכשל בהשגת דיבידנדים מקווים, מכריז על כישלון בניהול או בענייני אהבה.