מוטות מזויפים

כדי לראות מוט חלוק בחלומות שלך, חוזה מזל רע לא יספק אותך בסביבה הנוכחית.