סִמטָה

לחלום על סמטה, מציין את הונך לא יהיה כל כך נעים או מבטיח כמו בעבר. דאגות מטרידות רבות יציגו את עצמך בפניך. כדי שאישה צעירה תסתובב בסמטה עם רדת החשכה, מזהירה אותה מפני חברות בלתי מעורערת וסטיגמה על אופייה.