דן

חולמת שתקבל דונם, מזהירה אותך לדאוג לענייניך ולתקן את כל הנטייה להזנחת עסקים ואהבה.