עגילים

לראות עגילים בחלומות, מבשר חדשות טובות ועבודה מעניינת לפניך. לראות אותם שבורים, מצביע על כך שמלל על סדר נמוך יופנה נגדך.