אַלְמָנָך

לחלום על אלמנאק, פירושו הון משתנה והנאות הזויות. כדי ללמוד את הסימנים, מנבא שתוטרד מכך שעניינים קטנים תופסים את זמנכם.