הֵד

חולמת על הד, מעידה על כך שזמנים מצערים בפתח. המחלה שלך עלולה לאבד אותך מעבודתך, וחברים יעזבו אותך בעת צרה.