ליקוי חמה

לחלום על ליקוי חמה, מציין כישלון זמני בעניינים עסקיים וחילוניים אחרים, גם הפרעות במשפחות. ליקוי החמה של הירח, מעיד על מחלה או מוות מדבקות.