בְּחִירָה

לחלום שאתה בבחירות, מנבא שתשתתף במחלוקת שתוכיח מזיקה למצבך החברתי או הכספי.