מַעֲלִית

לחלום לעלות במעלית, מציין שתעלה במהירות לעמדה ולעושר, אך אם תרד באחת חוסר המזל שלך ימעך אותך וייאש אותך. אם אתה רואה אחד יורד וחושב שאתה נשאר, תימלט מאכזבה במשימה כלשהי. לראות אחד עומד, מנבא סכנה מאוימת.