שיקוי חיים

לחלום על סם החיים, מציין כי יבואו בסביבותיך הנאות חדשות ואפשרויות חדשות.