חנטה

לראות חניטה בתהליך, מנבא עמדות שהשתנו בחיי החברה ואיים על עוני. חולמת שאתה מסתכל על עצמך חנוט, מבשרת עבורך חברות אומללה, שתאלץ אותך למעמדות נמוכים ממה שאתה רגיל לעבור לגור בה.